# محمد_ماغوط

مسافری عربی در ایستگاه‌های فضایی

أیها العلماء والفنیون أعطونی بطاقة سفر إلى السماء فأنا موفد من قبل بلادی الحزینة باسم أراملها وشیوخها وأطفالها کی تعطونی بطاقة مجانیة إلى السماء ففی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید