جدال با تقدیر

ولدتُ عصفوراً..
عصفوراً قضی عمره و هو یتشاجرُ مع الاقفاص
لیحلّق..

 گنجشک به دنیا آمده‌ام..
گنجشکی که عمرش را به مشاجره با قفس‌ها گذرانده 
تا پرواز کند..

غادة السمان 
/ 0 نظر / 26 بازدید