عزت

الذین لا یأتون .. لا یقترفون غیر خطیئة الغیاب
أما نحن فنقترف خطیئة الحیاة دونهم
ونظل .. غارقین فی الحنین ..مبللین بدهشة الانتظار
لاتنحن لأحد مهما کان الأمر ضروریاً
 فقد لاتواتیک الفرصة لتنهض مرة أخرى


آن که نیست
فقط گناه ِنبودن را مرتکب شده‌
ما اما
گناه زندگی بدون او را به دوش می‌کشیم
غرق اندوه می‌مانیم.. و چشمانمان از وحشت انتظار، تر می‌شود..
در مقابل احدی خم نشو
هر چقدر هم که مجبور باشی
چه بسا دیگر فرصت ندهد قد راست کنی


محمد ماغوط 
/ 0 نظر / 24 بازدید