لَستُ أدری

زمزمه های این روزهایم:

جئت لا أعلم من أین ولکنّی أتیت
ولقد أبصرت قدّامی طریقا فمشیت
وسأبقى ماشیا إن شئت هذا أم أبیت
کیف جئت؟ کیف أبصرت طریقی؟
لست أدری!


آمدم،از کجا نمی‌دانم، اما آمدم
به پاهایم راه را نشان دادم و راه افتادم
بخواهم یا نه، همچنان باید بروم..
چگونه آمدم؟ چگونه مسیر را پیدا کردم؟
نمی‌دانم!
 
ایلیا ابوماضی
/ 0 نظر / 16 بازدید