فاصله

فی المسافة بین غیابک و حضورک انکسر شیء ما، لن یعود کما کان أبداً

در فاصله‌ی غیبت و حضور تو انگار چیزی می‌شکند، چیزی که هرگز به حالت اولش برنمی‌گردد


 غادة السمان
اعلنت علیک الحب
/ 0 نظر / 4 بازدید