ترجمه‌های نجمه حسینیان

قبّلت خنجرک الحلو
ثم احتمیت بکفّیک أن تقتلینی
وأن توقفینی عن الموت

بوسه بر خنجر نابت زدم
و به دست و پای دستانت افتادم تا مرا به قتل برسانند
تا از دست مرگ خلاص شوم

محمود درویش
 • نجمه حسینیان||پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ

  نظرات ()


 • حلمت بأن لی حلماً 
  سیحملنی و أحمله 
  إلى أن اکتب السطر الاخیر على رخام القبر:
  " نمت لکی أطیر "

  خواب دیدم رویایی در سر دارم
  رویایی که تا لحظه‌ مرگ با من خواهد بود
  تا لحظه‌ای که روی سنگ قبرم بنویسم:
  " مُرد تا پرواز کند.."

  محمود درویش

 • نجمه حسینیان||پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ

  نظرات ()


 • سمعت بموسیقی حزینه ‏‎ 
  و هززت رأسی کالجواد‎ 
  و اشتهیت أن أصهل صهیلا طویلا یمزق عنقی‎ 
  أن یکون عنقی من البلور الصافی‎ 
  لاری اهار الشوق و الجوع و الذکریات‎ 
  کیف تجری‎ 
  أن أخلع نواجزی‎
  و أضعها علی طاولتی کالقفاز‎ 
  و انام حتی ینتهی العالم‎ ..

  موسیقی غمگینی گوش می‌دادم
  و سرم را مانند اسبی تکان می‌دادم
  هوس کردم شیهه‌ای بلند بکشم تا گلویم پاره شود
  کاش  گلویم بلوری بود

  و می‌شد عبور شیهه‌هایی که از سر شوق و گرسنگی و خاطره‌بازی می‌کشم را دید

  دوست داشتم دندان‌های عقلم را از ریشه می‌کشیدم 
  و آنها را روی میز کنار دستکش‌هایم می‌گذاشتم
  ومی‌خوابیدم تا دنیا تمام شود..

  محمد ماغوط‎ 
  غرفه بملایین الجداران‎ 
  قطعه 8‏‎ 

  ‏ ‏


 • نجمه حسینیان||دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ

  نظرات ()


 • Design By : nightSelect.com