ترجمه‌های نجمه حسینیان

ابتسم ..
 فلعل غیرک إن رآک مرنما
طرح الکآبة جانبا و ترنما

لبخند بزن..
 شاید آن دیگری هنگامی که تو را در حال آواز ببیند
 اندوه را رها کند و آوازی بخواند


ایلیا ابو ماضی
قصیده «قال السماء کئیبة وتجهما»


*عنوان از قیصر امین ‌پور: 
لبخند تو خلاصه خوبی‌هاست
  لختی بخند
    خنده گل زیباست

 • نجمه حسینیان||شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ

  نظرات ()


 • انتظرینی حبیبتی عند العین 
  إملأی جرارک وانتظرینی
  النبع وافرٌ ماؤه
  إملأی جرارک لتروینی
  طال انتظاری یا حبیبی
  ولم تأتِ بعد
  إنتظرینی حبیبتی على الصخور البیضاء فوق التلّة
  أقطفی من الزهر ضمّتین
  من شقائق النعمان ضمّة
  وضمّة من أقحوان
  أنثری الخُزامى فوق ثنایا ثوبک
  وافردی شَعْرَکِ للریح
  تُبعثره وتلمّه عن تفاصیل جذعکِ
  وانتظرینی
  طال انتظاری یا حبیبی
  خطّ الشیب شَعْری
  ولم تأتِ وداعاً

  کنار چشمه منتظرم بمان
  مشکت را پر کن و منتظرم بمان
  چشمه پرآب است
  مشک را پر کن تا مرا سیراب کنی
  دیریست در انتظار توام
  و هنوز نیامده‌ای
  بر بلندای تپه‌ها منتظرم بمان
  دو بغل شکوفه بچین
  یک بغل شقایق
  یک بغل گل داوودی
  روی لباس‌هایت اسطخودوس بریز
  موهایت را به دستان باد بسپار
  تا آن را به جانبی دیگر ببرد
  و احوال درونت را فریاد بزند
  منتظرم بمان
  دیریست در انتظار توام
  موهایم سفید شدند
  اما تو هنوز برای خداحافظی نیامده‌ای

 • نجمه حسینیان||شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ

  نظرات ()


 • Design By : nightSelect.com